Seifertová D., Praško J., Horáček J., Höschl C.: Postupy v léčbě psychických poruch. Algoritmy České neuropsychofarmakologické společnosti. Academia Medica Pragensis, ČNPS, Medical Tribune; Praha, 2008, 615s.

11. 12. 2008


ISBN 80-86694-07-0 (Acad. Med. Pragensis), ISBN 978-80-87135-10-5 (Medical Tribune CZ)