Citován ve: Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem: Dobrodružství pobytu vezdejšího. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006, s.257-258.

19. 8. 2006


Citace z kapitoly Höschl C.: Obnova ideje univerzity. Ve: Gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše "Bytí je vlnobití", str. 15-25. CTS 2004. ISBN 80-86057-30-5.
Zmínka též na str. 176.