Cena ve SVOČ za práci na farmakologii, Karlova universita, Praha

10. 4. 1974


Havlík V., Höschl C.: Vliv nepřímých sympatolytik na adrenergní relaxaci hladkého svalu telecí trachey in vitro. Předneseno na XVII. stud. vědecké konferenci FVL UK, duben 1974. Viz též Höschl C.: Příspěvek k vyhodnocování závislosti mezi dávkou a účinkem léčiva in vitro. Čs. fysiol., 24, 1975, 5, s.451-457.